20170801_144349

Jälluntofta samhällsförening

har till ändamål att verka för samhälls-angelägenheter av olika slag. Den skall vara till nytta och gagn för Jälluntofta och dess invånare. I frågor av rent politisk och religiös art är föreningen neutral.

KONTAKT

Här kan du ställa frågor om Jälluntofta samhällsförening eller lämna tips och ideer på hemsidans innehåll.
skipalt@forhult.com
nilserik.lagerwall@gmail.com

Betala in 50 kr i medlemsavgift på
bg 5140-5736 för 2020 och ange namn!

HITTA HIT


GPS
WGS84: N 57° 3.3457', E 13° 32.3195'
Decimal: 57.0558, 13.5387

HÄNDER I JÄLLUNTOFTA

Lucia

Sedan många år tillbaka firas Lucia med Luciatåg och musik i Jälluntofta kyrka. Levande ljus tänds och Gnosjö Lions lucia med tärnor sprider skön stämning. 

PÅ GRUND AV PANDEMIN STÄLLS BÅDE LUCIATÅG OCH UNDERHÅLLNING IN I ÅR.
LÅT OSS ALLA VARA FÖRSIKTIGA SÅ ATT VI KAN MÖTAS NÄSTA ÅR OCH HÅLLA TRADITIONERNA LEVANDE.
VÄNLIGA HÄLSNINGAR FRÅN STYRELSEN!
 

CHALANDERSKA MÖBELMUSEET

GOTT OM PLATS I RYMLIGA LOKALER INFORMATION SKER ÄVEN UTOMHUS


För guidning kontakta:
Nils-Erik Lagerwall: 070-5399049
e-post: nilserik.lagerwall@gmail.com
Stefan Johansson: 070-311956


Läs mer om Chalanderska museet

Årsmöte

VÅRBRASA
Första maj

  

cykling Jällunden runt

Cykelturen Jällunden runt arrangeras alltid lördagen efter midsommar. Startar gör man vid Jälluntofta camping eller dansbanan i Simmarydsnäs kl 10 till 11.
Ingen servering men ta gärna med egen fika.
Läs mer om Jällunden runt.

Jälluntoftaledens dag
VANDRING
 SEPTEMBER START KL 10.00-11.00

Jälluntoftaledens dag infaller i september. Då utgår man från Chalanderska museet och går hela sträckan som är 12 km eller valfri del. Det går även att parkera bilen vid Ärnarps göl och gå till rastplatsen där det serveras korv mm.
Start mellan kl 10.00 och 11.00 och kom ihåg att skriva i Gästboken! Den liksom karta finns i glasskåpet på museets gavel.
Läs mer om Jälluntoftaleden

Var uppmärksam på
invasiva växter i jälluntofta

Invasiva eller främmande arter är djur, växter eller svampar som tagit sig till Sverige med hjälp av människan. Några av dessa främmande arter trivs för bra i sin nya miljö. De kan öka kraftigt och på så sätt påverka den biologiska mångfalden. De kan skada arter och ekosystemet och ha negativa effekter på jord- och skogsbruk. Invasiva främmande arter kan även orsaka ekonomisk skada eller påverka hälsan hos djur och människor negativt.
I Jälluntofta förekommer Jättebalsamin, Lupin och Parkslide. Det är viktigt att vi på rätt sätt hindrar spridning av dessa växter.
Naturvårdsverkets hemsida finns mycket information om invasiva arter.

följ oss på facebook