20170801_144349

Jälluntofta samhällsförening

har till ändamål att verka för samhälls-angelägenheter av olika slag. Den skall vara till nytta och gagn för Jälluntofta och dess invånare. I frågor av rent politisk och religiös art är föreningen neutral.

KONTAKT

Här kan du ställa frågor om Jälluntofta samhällsförening eller lämna tips och ideer på hemsidans innehåll.
skipalt@forhult.com
nilserik.lagerwall@gmail.com

Betala in 50 kr i medlemsavgift på
bg 5140-5736 för 2020 och ange namn!

HITTA HIT


GPS
WGS84: N 57° 3.3457', E 13° 32.3195'
Decimal: 57.0558, 13.5387

HÄNDER I JÄLLUNTOFTA

Lucia
lördag 11 december kl 19.00
Inträde/kollekt 50 kr

Vi firar med Luciatåg och musik i Jälluntofta kyrka i samarbete med Svenska kyrkan. Levande ljus tänds och Gnosjö Lions lucia med tärnor sprider skön stämning. 
Komminister Mia Schulz Wigelsbo medverkar och det blir underhållning av Olle Lindbergs trombonkvartett, som består av fyra musiker av hög kvalitet. En medlem spelar till vardags trombon i Ensemble Mare Balticum, som spelar äldre musik. Vi andra har civila yrken och vi har alla spelat tillsammans i kvalificerade sammanhang i cirka 20 år. Vi ingår i orkestern XL BIG BAND i Kristianstad, som fanns långt innan XL-bygg. XLBB har spelat in fem CD-skivor under min tid där, har turnerat i Sverige och USA och har även gästspelat i Tyskland vid flera tillfällen. Kvartetten spelar mest jazz, men kommer nu att framföra ett lättlyssnat program av jazz, folkmusik och julsånger. Programmet beräknas vara cirka 40 min.
Vi ser fram emot att få spela i Jälluntofta kyrka med dess fina akustik. Tre tenor-tromboner och en bastrombon, klingar väldigt vackert tillsammans och i kyrko-rummet fördjupas denna klang. Vi kommer att vara väldigt försiktiga och känsliga för volymen, så att den musikaliska upplevelsen blir den bästa tänkbara.

Årsmöte

ÅRSMÖTE

Vilket trevligt årsmöte det blev tack vare er alla medlemmar, som mötte upp i f d Församlinghemmet/Skolan! Tack till Carl-Olof som upplät den "gamla" lokalen.
Att det var 40 år sedan föreningen hade sitt första möte firades med tårta och bubbel. Arnold och Nils-Erik gav oss, med hjälp av diabilder och lästa protokoll, en tillbakablick och några medlemmar, som varit med i den första styrelsen, uppvaktades med en blomma.
 

Jälluntoftaledens dag
VANDRING i SEPTEMBER

Jälluntoftaledens dag infaller i september. Då utgår man från Chalanderska museet och går hela sträckan som är 12 km eller valfri del. Det går även att parkera bilen vid Ärnarps göl och gå till rastplatsen där det serveras korv mm.
Start mellan kl 10.00 och 11.00 och kom ihåg att skriva i Gästboken! Den liksom karta finns i glasskåpet på museets gavel.
Läs mer om Jälluntoftaleden

CHALANDERSKA MÖBELMUSEET

För guidning kontakta:
Nils-Erik Lagerwall: 070-5399049
e-post: nilserik.lagerwall@gmail.com
Stefan Johansson: 070-311956


GOTT OM PLATS I RYMLIGA LOKALER OCH VI FÖLJER FOLKHÄLSOMYNDIGHETENS REKOMMENDATIONER
 INFORMATION SKER ÄVEN UTOMHUS


Läs mer om Chalanderska museet

VÅRBRASA
Första maj 

cykling Jällunden runt
 

Cykelturen Jällunden runt arrangeras alltid lördagen efter midsommar. Startar gör man vid Jälluntofta camping eller dansbanan i Simmarydsnäs kl 10 till 11. Startavgift 50 kr inkluderar fika och diplom.

Ett årligen återkommande arrangemang är cykelturen Jällunden runt på drygt 30 km och man cyklar faktiskt runt sjön Jällunden med en liten avstickare till dansbanan i Simmarydsnäs. Vi cyklar i omväxlande natur, förbi byar, t ex Hässlehult med sina stora, vackra, röda trähus. Ibland genom storskog, ibland med sjöutsikt. På västra sidan av Jällunden är vägen asfalterad, på östra omväxlande grusväg och belagd väg. Fikapauser hålls vid dansbanan i Simmarydsnäs och vid målgång vid skyttepaviljongen.
Läs mer om Jällunden runt.

Var uppmärksam på
invasiva växter i jälluntofta

Invasiva eller främmande arter är djur, växter eller svampar som tagit sig till Sverige med hjälp av människan. Några av dessa främmande arter trivs för bra i sin nya miljö. De kan öka kraftigt och på så sätt påverka den biologiska mångfalden. De kan skada arter och ekosystemet och ha negativa effekter på jord- och skogsbruk. Invasiva främmande arter kan även orsaka ekonomisk skada eller påverka hälsan hos djur och människor negativt.
I Jälluntofta förekommer Jättebalsamin, Lupin och Parkslide. Det är viktigt att vi på rätt sätt hindrar spridning av dessa växter.
Naturvårdsverkets hemsida finns mycket information om invasiva arter.

följ oss på facebook